Latest news

Ludzas dzelzceļa stacijā imitēta bīstamas kravas noplūde uz dzelzceļa

Lai nostiprinātu profesionālās iemaņas un savstarpējo sadarbību krīzes situācijās, VAS "Latvijas dzelzceļš" Civilās aizsardzības un ugunsdrošības nodaļa  š.g. 1.jūnijā Rēzeknes iecirkņa Ludzas dzelzceļa stacijā rīkoja civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas kompleksās mācības, kuru laikā tika lokalizēta imitēta bīstamas vielas noplūde no cisternas un tās pārsūknēšana derīgajā cisternā.

Avārijas likvidācijas laikā Sliežu ceļu pārvaldes Rēzeknes ugunsdrošības un glābšanas vienība (UGV-5), sadarbojoties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUDG) speciālistiem, nodrošināja cisternas un izlijušās imitēti bīstamās kravas pārklāšanu ar putām un ūdens aizsega izveidošanu. Pēc tam negadījuma likvidācijā iesaistītie formējumi, izmantojot savā rīcībā esošās īpašās ierīces un instrumentus, veica sūces novēršanu. Kad sūce tika novērsta, UGV-5, izmantojot sūkni, veica bīstamās kravas pārsūknēšanu no bojātās cisternas un citām tilpnēm derīgajā cisternā.

Mācībās tika pārbaudīta dzelzceļa speciālistu, operatīvo dienestu un vietējās pašvaldības atbildīgo pārstāvju sadarbība avārijas situāciju izraisījušu notikumu seku likvidēšanā.

“Mācību plāns tika izpildīts, un visu iesaistīto dienestu lielākais ieguvums bija tas, ka varējām praksē pārbaudīt, kā notiek negadījumu novēršana, kas turpmāk atvieglos lēmumu pieņemšanu. Svarīgi, ka negadījuma novēršanā iesaistītie dienesti darbojās koordinēti, ikviens zināja, ko dara citi dienesti - kā notiek štāba darbs, kā notiek informācijas nodošana Civilās aizsardzības komisijai, kas, atkarībā no situācijas, pieņēma lēmumu, kā veikt uzdevumus. Tagad apkopojam secinājumus un gatavojamies nākamajām mācībām, kas notiks Krustpilī, “ pēc sekmīgi aizvadītajām mācībām sacīja VAS “Latvijas dzelzceļš” Civilās aizsardzības un ugunsdrošības nodaļas vadītājs Aivars Straume.

Civilās aizsardzības mācībās piedalījās LDz Rēzeknes un Ludzas stacijas personāls, LDz Rēzeknes ugunsdrošības un glābšanas vienība ar ugunsdzēsības un palīdzības vilcienu, automašīnām un mācību cisternu, LDz drošības direkcijas pārstāvji, SIA “LDZ CARGO” lokomotīve un kravas termināla personāls un SIA “LDZ apsardze” darbinieki. Mācībās iesaistījās VUDG Latgales reģiona brigādes komandējošais un dežurējošais personāls ar speciālo auto tehniku, Valsts Vides dienesta pārstāvji, Valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, kā arī Ludzas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas pārstāvji.

Civilās aizsardzības mācības ar valsts operatīvo dienestu iesaistīšanos LDz organizē četras reizes gadā.