Latest news

Apziņošanas sistēma

 
Apziņošanas sistēma nodrošina informācijas pārraidi sabiedriskās ēkās vai teritorijās, nodrošinot tiešu paziņojumu, ierakstītu paziņojumu, fona mūzikas un evakuācijas paziņojumu pārraidi. Balss izziņošanas sistēmu projektēšanu un montāžu vaicam atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 7.4. sadaļas prasībām. 
Balss izziņošanas sistēmu apkalpošanu veicam atbilstoši Eiropas standarta LVS EN 54 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” prasībām.