Latest news

Vadība

Arnis Maculēvičs

Arnis Maculēvičs

Valdes priekšsēdētājs

A. Maculēvičs VAS "Latvijas dzelzceļš" strādā kopš 1995. gada 5. oktobra. 2004. gada 24. decembrī tika ievēlēts par uzņēmuma "Dzelzceļa apsardze" valdes priekšsēdētāju, no 2011. gada 4. marta turpināja darbu SIA "LDZ apsardze" valdē un 2012. gada 1. martā tika ievēlēts par valdes priekšsēdētāju.

Pilnvaru termiņš 22.12.2021. - 21.12.2026. (5 gadi).

Valdes reglaments

 

VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMS: 

Valdes locekļu atlīdzību nosaka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasībām kā arī sabiedrības iekšējiem normatīviem dokumentiem.