Latest news

Vīzija, misija, stratēģiskie mērķi

Vīzija – Viens no vadošajiem apsardzes nozares uzņēmumiem Latvijā, kura pakalpojumus klienti izvēlas, pateicoties to kvalitātei un inovatīviem risinājumiem.

 

Misijanodrošināt kvalitatīvu, mūsdienīgu un konkurētspējīgu apsardzes pakalpojumu sniegšanu LDz koncerna uzņēmumiem un ārpus koncerna klientiem, nodrošinot ilgtspējīgu Sabiedrībā ieguldīto līdzekļu pārvaldību un to izaugsmi.

 

Stratēģiskie mērķi - Sabiedrības stratēģiskie mērķi ir sakārtoti atbilstoši četrām stratēģijas perspektīvām:

Klienti

 1. Izvērtējot klientu īpašumu drošības riskus, nodrošināt vispiemērotāko apsardzes risinājumu par konkurētspējīgu cenu.
 2. Klientiem piedāvāt inovatīvus apsardzes risinājumus, liekot uzsvaru uz tehniskās apsardzes izmantošanu.
 3. Uzturēt augstu pakalpojumu kvalitātes līmeni un klientu apmierinātību.

Procesi           

 1. Nodrošināt efektīvu, kvalitatīvu un caurskatāmu procesu pārvaldību.
 2. Nodrošināt moderno informācijas tehnoloģiju un tehniskās apsardzes tehnoloģiju intensīvu izmantošanu vadības un ražošanas procesos.
 3. Kļūt par labākās prakses uzņēmumu apsardzes nozarē.

Finanses

 1. Nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu.
 2. Nodrošināt pietiekamu rentabilitāti.
 3. Nodrošināt optimālu kapitāla struktūru.
 4. Nodrošināt finanšu resursu piesaisti investīcijām.

Cilvēkresursi

 1. Nodrošināt Sabiedrību ar profesionāliem un lojāliem apsardzes darbiniekiem.
 2. Uzlabot cilvēkresursu izmantošanas efektivitāti.
 3. Nodrošināt darbiniekiem piemērotus darba apstākļus darba vietās.
 4. Nodrošināt darbinieku kompetenču atjaunošanu un attīstību.

 

2019.gada 2.decembrī stājās spēkā “Latvijas dzelzceļš” koncerna risku vadības politika (apstiprināta ar VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes 22.11.2019. lēmumu un VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes 2.12.2019. lēmumu). Tā nosaka galvenos pamatprincipus un atbildību sadalījumu visu koncerna sabiedrību risku pārvaldībā.

Risku vadības politikā noteiktie pamatprincipi:

 1. koncerna sabiedrību darbība neizbēgami ir saistīta ar riskiem;
 2. sistēmiska risku vadība veicina koncerna sabiedrību mērķu sasniegšanu, mazina risku iestāšanās varbūtību un/vai ietekmi vai nodrošina, ka šī riska varbūtība un/vai ietekme nepieaug;
 3. efektīva risku vadība ļauj savlaicīgi paredzēt un novērst potenciālu kaitējumu Koncerna vai atsevišķas tā Sabiedrības reputācijai, finanšu situācijai un operatīvajai darbībai, kā arī ļauj nodrošināt atbilstību tiesību aktu prasībām un labai pārvaldības praksei.

RISKU VADĪBAS POLITIKA