Latest news

Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2024.gada 1.ceturksni

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2023.gadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 9 mēnešiem

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.pusgadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.ceturksni

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2022.gadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.pusgadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.ceturksni

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2021.gadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.pusgadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.ceturksni

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2020.gada 1.ceturksni

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2020.gadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2019.gada 1.ceturksni

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2019.gada 1.pusgadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2019.gadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2018.gada 1.ceturksni

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2018.gada 1.pusgadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2018.gadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2017.gada 1.ceturksni

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2017.gada 1.pusgadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2016.gada 1.ceturksni

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2016.gada 1.pusgadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2016.gadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2015.gada 1.ceturksni

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2015.gada 1.pusgadu

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2015.gada 9 mēnešiem

SIA "LDZ apsardze" neauditēts finanšu pārskats par 2015.gadu