Latest news

Sarunu procedūra ar publikāciju “Video novērošanas sistēmas iekārtu, ierīču un komponentu iegāde un piegāde” (Id.Nr. S-8.1.2./2021)

SIA “LDZ apsardze” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Video novērošanas sistēmas iekārtu, ierīču un komponentu iegāde un piegāde”.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2021.gada 25.martam plkst.11.00, Zasas iela 5-3, Rīga, LV-1057, Latvija,  SIA “LDZ apsardze” biroja ēkā, 2.stāvā, sekretariāta. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.

Piedāvājumu atvēršana* tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2021.gada 25.martā plkst.11.30, Zasas iela 5-3, Rīga, LV-1057, Latvija, SIA “LDZ apsardze” biroja ēkas, 2.stāvā, sanāksmju zālē.

* Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020.gada 1.aprīli VAS „Latvijas dzelzceļš” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.apsardze.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.apsardze.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas priekšsēdētājs – SIA “LDZ apsardze” administratīvā departamenta vadītājs Agris Rudzāns, tālruņa numurs: +371 27895927, e-pasta adrese: agris.rudzans@ldz.lv

Jautājumos par tehnisko specifikāciju: komisijas priekšsēdētāja vietnieks – SIA “LDZ apsardze” IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs Eduards Bunga, tālruņa numurs: +371 29531666, e-pasta adrese: eduards.bunga@ldz.lv

2021 nolikums VNS komponenti.pdf .pdf 514kb