Latest news

Par izmaiņām VAS “Latvijas dzelzceļš” valdē

Šodien, 10.jūnijā, VAS “Latvijas dzelzceļš” padome pieņēma lēmumu veikt izmaiņas VAS “Latvijas dzelzceļš” valdē – valdes priekšsēdētāja amatā iecelt Arti Grinbergu, līdzšinējo valdes priekšsēdētāju Rinaldu Pļavnieku iecelt valdes locekļa amatā, un līdzšinējo valdes locekli Vitu Balodi-Andrūsu no amata VAS “Latvijas dzelzceļš” valdē atsaukt.

VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs Andris Liepiņš: “Gan VAS “Latvijas dzelzceļš”, gan visa Latvijas transporta un loģistikas nozare ir nozīmīgu pārmaiņu un izaicinājumu procesā, un, piekrītot satiksmes ministra paustajam, viens no visas nozares, t.sk., LDz, uzdevumiem ir efektīvi pārorientēties no Krievijas tranzīta uz iekšzemes kravu pārvadājumiem un rietumvalstu izcelsmes kravām. Tāpat VAS “Latvijas dzelzceļš” ir būtiska loma nu jau iesāktajā Satiksmes ministrijas nozares reformā, un jaunā LDz valdes priekšsēdētāja Arta Grinberga plašā pieredze ar ekonomisko un digitālo transformāciju saistītos amatos publiskajā un privātajā sektorā dos būtisku ieguldījumu LDz stratēģiskajos pārmaiņu procesos un visas nozares reformu plāna detalizācijā un īstenošanā. Papildus tam, viens no A.Grinberga prioritārajiem uzdevumiem tuvākajā laikā būs Indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna virzība un saskaņošana, kā arī Daudzgadu līguma noslēgšanas veicināšana”.

“Līdzšinējā VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja Rinalda Pļavnieka amata pienākumu pildīšanas laikā LDz ir uzsākta virkne būtisku un pozitīvi vērtējamu procesu – LDz ir veicis būtiskas iestrādnes integrācijā ES dzelzceļa organizācijās un kravu pārvadājumu koridoros, ir uzsākta un šogad noslēgsies LDz tehnoloģisko procesu un funkciju reorganizācija, ir spēcināta ES projektu vadības kapacitāte un izteikti saspringtos apstākļos veikta virkne citu būtisku darbu. R.Pļavniekam ir plaša pieredze transporta un loģistikas jomā gan iekšzemes tirgū, gan reģionā, un tā ir būtiska, R.Pļavniekam turpinot darbu LDz valdes locekļa amatā un uzņemoties atbildību par LDz uzsākto darbības efektivitātes uzlabošanā un komercpotenciāla veicināšanā,” turpina A.Liepiņš.

VAS “Latvijas dzelzceļš” padome vienojās ar VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekli V.Balodi-Andrūsu par pilnvarojuma līguma izbeigšanu ar 2024.gada 10.jūniju.

Artis Grinbergs pašlaik veic AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja pienākumus un AS Sakret Holdings padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, un pirms tam A.Grinbergs ir strādājis Rīgas Brīvostas valdē  un citos vadošos amatos privātajā un publiskajā sektorā. A.Grinbergam ir maģistra grāds vadības zinātnē, kas iegūts Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē, viņš turpina studijas doktorantūrā uzņēmējdarbības vadības programmā Banku Augstskolā. 

Tādējādi VAS “Latvijas dzelzceļš” valde turpina darbu divu cilvēku sastāvā – Artis Grinbergs veic valdes priekšsēdētāja pienākumus uz laiku līdz atlases konkursa rezultātu paziņošanai, savukārt valdes locekļa pienākumus veic Rinalds Pļavnieks.

Atlases konkurss uz VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja amatu tiks izsludināts tuvākajā laikā.