Latest news

Esam ceļā uz vides un energo pārvaldības sistēmas ieviešanu!

          Esam ceļā uz vides un energo pārvaldības sistēmas ieviešanu!

Rūpējoties par mūsu planētu,  SIA “LDZ apsardze”  2024.gadā ir apņēmusies ieviest un uzturēt vides un energo pārvaldības sistēmu atbilstoši paplašinātajam ISO 14001:2015 (ar energopatēriņa izvērtēšanas procesa prasībām) standartam. 

Esam čakli pastrādājuši izvērtējuši svarīgākos vides aspektus, nozīmīgākos enerģijas patēriņus, izstrādājuši nepieciešamos dokumentus, lai pretendētu uz ISO 14001:2015 (ar energopatēriņa izvērtēšanas procesa prasībām) sertifikātu.

Aicinām visus mūsu sadarbības partnerus un ieinteresētās puses rūpēties par vidi un energo resursu patēriņu samazināšanu.

Vēlamies, lai arī nākamās paaudzes varētu ziemā izbaudīt sniegu, redzēt zilas debesis bez smoga, varētu priecāties un izbaudīt mūsu skaisto nepiesārņoto dabu.

 

SIA “LDZ apsardze” Integrētās vadības sistēmas politika

(ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; EPS)

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” meitas uzņēmums SIA LDZ apsardze ir dibināts 2003.gada 21.februārī uz VAS „Latvijas dzelzceļš” apsardzes iecirkņa bāzes. Uzņēmums ir viens no vadošajiem uzņēmumiem Latvijā apsardzes pakalpojumu jomā. Sekojot apsardzes pakalpojumu attīstībai, uzņēmums īpašu vērību pievērš moderno tehnoloģiju ieviešanai savu darbībā. Rūpīgi tiek veikta sadarbības partneru un piegādātāju novērtēšana. Augsti kvalificēti darbinieki un modernas tehnoloģijas ļauj piedāvāt plašu fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu spektru mūsu klientu un viņu īpašuma drošībai.

Esam ieguvuši plaša klientu loka uzticību, nodrošinām praktiski visus pieejamos apsardzes pakalpojumus gan koncerna „Latvijas dzelzceļš” uzņēmumiem, gan jebkuram citam uzņēmumam vai privātpersonai Latvijā. Lielu vērību pievēršam uzņēmuma darbinieku apmācībai un darba apstākļiem.

Izstrādājot un ieviešot darbībā kvalitātes standartu ISO 9001:2015, uzņēmums apņemas ievērot aktuālos likumus, nepārtraukti pilnveidoties un uzlabot pakalpojuma izpildījumu atbilstoši  klientu interesēm.

Izstrādājot un ieviešot darbībā vides un EPS pārvaldības standartu ISO 14001:2015, uzņēmums apņemas ievērot aktuālos likumus, nepārtraukti strādāt pie vides ietekmes samazinājuma un paaugstināt  enerģijas izmantošanas efektivitāti.