Latest news

Mūsu vērtības

  • Attīstība: būt vienam no nozares līderiem un sasniegt vairāk par izvirzītajiem mērķiem var tikai attīstoties – pieņemot izaicinājumus, saskatot iespējas un meklējot jaunus risinājumus. Tādēļ mēs esam orientēti uz pastāvīgu Sabiedrības un koncerna nepārtrauktu izaugsmi. Jaunu ideju un tehnoloģiju meklēšana ir mūsu ikdienas tiekšanās pēc izcilības.
  • Atbildība: gan individuāli, gan komandas darbā esam atbildīgi par Sabiedrības darbības rezultātiem, devumu valsts ekonomikai un labākai nākotnei.
  • Drošība: mēs spējam saskatīt un vadīt riskus. Strādājam, lai novērstu jebkādas riska situācijas uz dzelzceļa un klientu objektos, jo drošība ir viena no mūsu prioritātēm. Mēs esam gatavi jebkurā brīdī novērst negadījumus un risināt nestandarta situācijas.
  • Sadarbība: ievērojam “labā kaimiņa” darbības principus, nodrošinām efektīvu apsardzes pakalpojumu sniegšanu. Mēs kopā ar sadarbības partneriem strādājam, lai sasniegtu vienotus mērķus. To darām, daloties ar zināšanām un pieredzi, kā arī esam gatavi palīdzēt - sniegt ieguldījumu Sabiedrības, koncerna, partneru un valsts attīstībā.